กระทรวงยุติธรรม หารือการช่วยเหลือประชาชนด้านกองทุนยุติธรรม ตามนโยบาย “กระบวนการยุติธรรมต้องเข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาคทุกชนชั้น”

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการของกองทุนยุติธรรม ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้ติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทุกชนชั้น อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายธวัชชัย ไทยเขียว) และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม รวมทั้ง รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ) ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ในการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา การขอรับการสนับสนุนค่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีนโยบายให้ตรวจสอบประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ ที่อยู่ในช่วงระหว่างการพิจารณาของศาลเนื่องจากไม่มีเงินประกันตัว ทั้งนี้ยกเว้น 1) คดีฉ้อโกงประชาชนที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก 2) คดีความมั่นคง 3) คดีค้ามุนษย์  4) คดียาเสพติด 5) คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคดีสำคัญที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยการได้รับหรือไม่ได้รับการประกันตัวเป็นดุลพินิจของศาลยุติธรรม ซึ่งหากประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77  หรือ เฟสบุ๊ค : กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ต้องเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ซึ่งเรื่องนี้เอง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายอยู่สม่ำเสมอว่า กระบวนการยุติธรรม ต้องเข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาคทุกชนชั้น และเท่าเทียมกัน