ชป.เชียงใหม่ เฮ…! หลังมีน้ำไหลลงอ่างฯ ใหญ่มากขึ้น ช่วยภัยแลคาดสถานการณ์แล้งเชียงใหม่ดีขึ้น หลังฝนตกต่อเนื่อง

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มดีขึ้น หลังมีฝนชุกต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคม คาดว่าหากมีปริมาณฝนตกชุกต่อเนื่องไปอีกสักระยะ จะส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่พ้นวิกฤตภัยแล้ง

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำใน 2 เขื่อนใหญ่ แหล่งน้ำต้นทุนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯสะสมตลอดเดือนสิงหาคม รวมประมาณ  26 ล้าน ลบ.ม.  ส่วนที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปัจจุบันมีปริมาณ 61.240 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 47 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯสะสมเดือนสิงหาคม รวมประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม. จะเห็นได้ว่าเขื่อนทั้ง 2 แห่ง มีปริมาณน้ำสะสมรวมกันเกือบ 50 ล้าน ลบ.ม. และมีแนวโน้มปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังคงมีมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  คาดว่าอีก 1 เดือนเศษจากนี้ หากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นโดยลำดับในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เฝ้าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงปัจจุบัน ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูแล้งปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน และเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนหากประสบภัยแล้งและอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที อนึ่ง แม้ว่าจะมีปริมาณฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อที่จะได้มีน้ำเพียงพอต่อการทำกิจกรรมต่างๆ ไปจนถึงช่วงฤดูฝนปีหน้า

………………………………………………..

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

23 สิงหาคม 2562