สร้างพลังศรัทธา เติมบุญ เพิ่มความสุข

Featured Video Play Icon

“วิสาขบูชา ⭐️ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6⭐️ ”
วันสำคัญสากลของโลก 🌎

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ✨
วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

📣กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน 💫

📲 youtube : https://www.youtube.com/watch?v=u74EtPfpCkI

📲 facebook : https://fb.watch/sc4F1l2uTE/

📲 tittok : https://shorturl.asia/KAsk8

📲 instagram : https://shorturl.asia/jfGKP

📲 X : https://x.com/drathai/status/1792878391760208137

📲 website : https://www.dra.go.th/video#video-1

#วิสาขบูชา
#วันสำคัญสากลของโลก
#สืบสานพระพุทธศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม