ชลประทานร่วมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราศีไศล เร่งจ่ายค่าชดเชยให้ครบภายในปีงบฯ 63

วันที่ 21ส.ค.62 เวลา 09.00 น. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในการหารือร่วมกับกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา อำเภอกันทรารมน์ และเขื่อนราษีไศล อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องการรับทราบคำยืนยันจากกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักกฎหมายและที่ดิน ร่วมรายงานแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่บริเวณโดยรอบว่าจะให้เร่งรังวัดพื้นที่ 916 แปลงให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 สำหรับพื้นที่ที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการสำรวจ โดยจะทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

จากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ นายธนา กำชับว่าการรังวัดที่ดินต้องเร่งดำเนินการในช่วงนี้ เนื่องจากฝนไม่ชุกสามารถรังวัดที่ดินได้สะดวก จากนั้นได้ประสานงานกับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ทันทีเพื่อขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเพื่อมารังวัดให้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับการจ่ายค่าชดเชยจะเร่งดำเนินการจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วและอนุมัติงบประมาณ 599 ล้านบาท โดยผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับเงิน 32,000 บาท/ไร่ และยืนยันกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

ภายหลังจากการหารือร่วมกันเสร็จสิ้น กลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรดีใจมากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความ ใส่ใจ เร่งแก้ไขปัญหานี้ ทำให้มีเงินไปหาที่ดินทำกินและเป็นต้นทุนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป