อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. อยู่ที่ 0.19% พลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผักและผลไม้ เป็นสำคัญ

  • อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน เม.ย. อยู่ที่ 0.19%YoY กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และราคาผัก ผลไม้ที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ทำให้อุปทานออกสู่ตลาดลดลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 37%YoY ทรงตัวจากเดือนก่อน ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 4 เดือนแรกอยู่ที่ -0.55%YoY และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.42%YoY
  • Krungthai COMPASS ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะทยอยเพิ่มขึ้นและทั้งปีจะอยู่ที่ 0.8% จากราคาอาหารสดที่ยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนอาจทำให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง และจากราคาพลังงานซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสิ้นสุดลง ขณะที่สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 31 บาท/ลิตร
    มีลดลงท่ามกลางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น

ชนม์นิธิศ ไชยสิงห์ทอง

Krungthai COMPASS

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน เม.ย. อยู่ที่ 0.19% กลับมาเป็นบวกจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผักและผลไม้ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน เม.ย. ขยายตัว 0.19%YoY กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ -0.15%  [1]โดยราคาหมวดพลังงานติดลบในอัตราน้อยลงที่ -0.09%YoY เปรียบเทียบจากเดือนก่อนที่ -2.25%YoY จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และราคาหมวดอาหารสดอยู่ที่ -0.20%YoY จากเดือนก่อน -1.91%YoY ตามราคาผักสดและผลไม้สดที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ จากสภาพอากาศที่ร้อนและภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ทำให้อุปทานออกสู่ตลาดลดลง

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.37%YoY ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องประกอบอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และของใช้ส่วนตัว เป็นต้น ส่วนราคาสินค้าที่ชะลอตัวลง ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ เป็นต้น ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 4 เดือนแรกอยู่ที่ -0.55%YoY ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.42%YoY

Implication:

  • Krungthai COMPASS คาดว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้นและทั้งปีจะอยู่ที่ 0.8% ระยะข้างหน้าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากกลับมาเป็นบวกในเดือน เม.ย. โดยคาดว่าราคาอาหารสดจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปีนี้ที่ร้อนกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดลดลงโดยเฉพาะผักและผลไม้ อีกทั้งราคาไข่ไก่ และราคาเนื้อสัตว์ได้เริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนจากข้อมูลล่าสุดในเดือน เม.ย. ที่สูงขึ้นจากเดือนก่อน 1.0%MoM และ 0.6%MoM ตามลำดับ นอกจากนี้ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่ที่ 1.08 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 67) ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ในระดับปัจจุบันที่ 31 บาทต่อลิตรลดลง ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ Krungthai COMPASS คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวเร่งขึ้นแตะระดับ 1% ในเดือน พ.ค. จากผลของฐานราคาพลังงานที่ต่ำเป็นสำคัญ และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะอยู่ที่ 0.8%

[1] อ้างอิงจาก Reuter Polls (as of May 2024)