รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาบริเวณ ถนนข้างคลองสอง เพื่อดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาบริเวณ ถนนข้างคลองสอง เพื่อดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต วันที่ 24 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 เวลา 21.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอชผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานวางท่อระบายน้ำลงคลอง จึงจำเป็นต้องแจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาบริเวณ ถนนข้างคลองสอง  เพื่อดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ โดยให้ผู้ใช้ทางจากซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) ไปถนนสายไหม เลี่ยงไปใช้ถนนพหลโยธิน 56 ลัดเข้าซอยพหลโยธิน 54/4 และให้ผู้ใช้ทางจากถนนสายไหมไปถนนซอยพหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์) เลี่ยงไปใช้ซอยพหลโยธิน 54/4 ลัดเข้าซอยพหลโยธิน 56 ทดแทน ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 –  05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________