ประกาศผล RICE PLUS AWARD 2018 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯพลิกโฉมข้าวไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018: ข้าว…ก้าวใหม่” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สองการประกวดคู่ขนานได้แก่ สูตรอาหารนานาชาติและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ที่มุ่งตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมพลิกโฉมข้าวไทยด้วยนวัตกรรม ณ นภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ผลงานสูตรอาหารที่ได้รับรางวัลล้วนเต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีความโดดเด่นระดับเวิลด์คลาส และสามารถต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานโดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีฯ นายกีรติ รัชโน คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล และสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โดยยังได้ต้อนรับ นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแขกพิเศษได้แก่คณะนักธุรกิจจากประเทศซุรินาเม โดยการนำของ นายสตีเฟน ซัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และ นายสุรศักด์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย อีกด้วย

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในประเภทต่างๆ ถึง 8 ถ้วย อันจะสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน” นางสาวชุติมา กล่าวพร้อมย้ำว่า “ข้าวถือเป็นสินค้าเกษตรหลักที่รัฐบาลยุคปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเร่งวิจัย ค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด นำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางการค้าอันมากมายมหาศาล”

ในโอกาสเดียวกัน นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการว่า “รางวัล ‘RICE PLUS AWARD 2018: ข้าว…ก้าวใหม่’ ริเริ่มขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อดำเนินแผนงานตามโมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจเน้นมูลค่าเพิ่มหรือ Valued-Based Economy ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือการเปลี่ยนสินค้า ‘โภคภัณฑ์’ ไปสู่สินค้า ‘เชิงนวัตกรรม’ จึงนับว่าการประกวดครั้งนี้เป็นการนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวต่อไปว่า “การประกวดฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยมีผู้สนใจส่งผลงานทั้งสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 279 ผลงาน แบ่งเป็นการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทยจำนวน 169 ผลงาน และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย จำนวน 110 ผลงาน ในส่วนของการประกวดสูตรอาหาร ได้มีผู้ส่งผลงานสูตรอาหารจากข้าวไทยที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการและข้าวพื้นถิ่นที่น่าสนใจเข้าประกวดจากทุกกลุ่มอายุ จาก 11 ขวบถึง 84 ปี จากหลากหลายสัญชาติ และนานาสาขาอาชีพ จากเชฟมิชลินไกด์ ไปถึงมือสมัครเล่นหัดใหม่ เชฟมือทองหลายรางวัลจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยและแม่บ้านธรรมดา

“ในขณะเดียวกัน การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมก็ได้ปรากฏผลงานที่มีแนวคิดระดับเวิลด์คลาสมากมายจากทั้งมืออาชีพและนวัตกรรุ่นใหญ่ตลอดจนนิสิตนักศึกษาเล็กๆ ซึ่งทำให้เราทึ่ง ปลื้มและภูมิใจในศักยภาพของคนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหาร หรือที่ไม่ใช่อาหาร หลายๆ ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปชนะรางวัลจากประเทศต่างๆ มาแล้ว และยังมีผลงานต้นแบบที่เกิดจากงานวิจัยที่สามารถสร้างความอัศจรรย์ใจให้ทุกคนได้ และเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จในตลาด และสร้างความเจริญให้เศรษฐกิจระดับชาติได้แน่นอน ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว จึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเหนือความคาดหมายเลยทีเดียว” นายอดุลย์กล่าว

การประกวดรางวัล “Rice Plus Award 2018: ข้าว…ก้าวใหม่” ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลแนวหน้าจากวงการอาหาร การตลาด และนวัตกรรมมาร่วมเป็นกรรมการคัดกรองและตัดสิน นำโดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการการตัดสินรางวัล พร้อมด้วยคณะกรรมการการประกวดสูตรอาหารประกอบด้วย นายสันติ เศวตวิมล หรือ “ท่านประธาน” แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยและกูรูอาหารเจ้าของตำนาน “แม่ช้อยนางรำ” เชฟนอร์เบิร์ธ คอสเนอร์ เชฟใหญ่ที่ปรึกษาโครงการหลวงผู้มีเกียรติประวัติยาวนานในฐานะผู้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้โรงแรมโอเรียนเต็ลและได้รับเกียรติในการปรุงอาหารในงานเลี้ยงพระกระยาหารแด่พระราชอาคันตุกะและประมุข จากทั่วโลก เชฟวิชิต มุกุระ แห่งร้าน “ข้าว” หนึ่งในเชฟผู้เคยร่วมผลักดันโรงแรมโอเรียนเต็ลสู่ความสำเร็จระดับโลก ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล “เชฟป้อม” ผู้โด่งดัง กรรมการตัดสินรายการ “มาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์” เชฟเมอร์โค เคลเลอร์ เชฟใหญ่ Water Library ผู้เปี่ยมประสบการณ์จากภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ และนายสุทธิพงษ์ สุริยะ สุดยอด Food Stylist เจ้าของ “ขาบสตูดิโอ” และหลากหลายรางวัลจากเวทีระดับโลก Gourmand World Cookbook Awards

ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ได้รับเกียรติจากตัวจริงเสียงจริงจากวงการนวัตกรรมและกูรูการตลาด ประกอบด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้อำนวยการ Brand Center Chulalongkorn Business School เจ้าของผลงานหนังสือขายดี “อัจฉริยะการตลาด” นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ที่ปรึกษาคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องสำอาง ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.ธนทรรศ สนธีระ เจ้าของหลายรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ รวมถึง นางพยอม วลัยพัชรา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด อดีตบรรณาธิการข่าวสังคมและบันเทิง แห่ง Bangkok Post ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ