กปน. ทุ่ม 50 ล้าน วางท่อประปาใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน สนับสนุนกรมทางหลวงปรับปรุงถนนศรีนครินทร์

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวง (ทล.) วางท่อประปาใหม่ตามแนวเส้นทางปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ โดย กปน. จะรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 และ 1,000 มิลลิเมตร บริเวณถนนศรีนครินทร์ ช่วงตั้งแต่ซอยทางเข้าหมู่บ้านธนาภิรมย์ 1 ศรีนครินทร์ ถึงซอยโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มูลค่างาน 50 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2563 เพื่อเพิ่มความสุขให้ประชาชนในย่านดังกล่าวได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น พร้อมกับความสะดวกสบายในการเดินทาง

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยระหว่างดำเนินการอาจจำเป็นต้องปิดการจราจรและหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง โดย กปน. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางและเวลาดังกล่าว