กรมควบคุมโรค เตือน พบสารแอมโมเนียในบุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยงหลอดลมอักเสบ 

จากความเข้าใจผิดที่ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัย ไม่ส่งกลิ่นเหม็น สามารถสูบในที่ห้ามสูบได้ แต่ความจริงแล้ว บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอันตรายไม่ต่างจากมวนบุหรี่แบบเดิม โดยเฉพาะปัจจุบันมีข้อมูลพบว่า ในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารแอมโมเนียที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ  ในอนาคตได้

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่ตรวจสอบพบสารแอมโมเนียในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากความร้อนที่ไม่มีการเผาไหม้ (Heated Tobacco Products) เมื่อสัมผัสหรือสูดดมสารแอมโมเนียเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ อีกทั้งสารแอมโมเนียยังเป็นตัวช่วยทำให้การดูดซึมสารนิโคตินเข้าสู่สมอง เร็วขึ้น เพิ่มฤทธิ์เสพติดนิโคตินได้มากขึ้น

นายแพทย์นิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงทำให้สุขภาพของผู้สูบเองและคนรอบข้างแย่ลงได้ไม่ต่างจากบุหรี่แบบมวน โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อได้รับสารอันตรายต่างๆ จากบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไป จะยิ่งทำให้สุขภาพและอาการของโรคแย่มากขึ้น  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3850 หรือติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือโทร.ฟรีสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 “ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า”

ข้อมูลจาก : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

แหล่งข้อมูล

  • Yamamoto, Takumi et al. “Effect of Heating Temperature on Ammonia Emission in the Mainstream Aerosols from Heated Tobacco Products.” Toxics vol. 10,10 592. 6 Oct. 2022, doi:10.3390/toxics10100592