ม.อ. จับมือ อบจ.สงขลา ลงนามร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และรูปแบบบริการด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ อบจ.สงขลา ลงนามร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และรูปแบบบริการด้านสุขภาพ มุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตพร้อมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพให้ประชาชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพ กับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีทีมบริหารจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ทั้งยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในโครงการไปใช้ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ อาทิ ระบบ Smart Hospital at Home ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ Center of Supporter และโครงการพัฒนา Caregiver เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป