กสร. รับรางวัลป้องกันค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล