สบยช. เตือนประชาชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถยนต์อันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เตือนผู้ที่ต้องขับขี่รถยนต์เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างขับรถ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากเดือนเมษายนของทุกปี ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ และยังมีเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปพักผ่อนกับครอบครัว และอาจมีการรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ เป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน บางรายบาดเจ็บ ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลต่ออวัยวะหลายส่วนภายในร่างกาย เช่น ส่งผลต่อสมอง ทำให้ความจำเสื่อม ความจำบกพร่อง การตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาด ผลต่อระบบประสาทส่วนปลาย ชาตามปลายมือ ปลายเท้า และยังส่งผลต่อระบบหัวใจอีกด้วย เพราะเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้การเต้นและการบีบตัวของหัวใจไม่ปกติ นอกจากนี้ยังส่งผลถึงระบบทางเดินอาหาร เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในกระเพาะอาหาร หากมีเลือดออกมากอาจจะทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และต้องระมัดระวังในการขับขี่ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถโดยเด็ดขาด เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ดื่มแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การทะเลาะวิวาท ทำร้ายผู้อื่น ฝากถึงผู้ที่ชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมให้มาก เพราะถ้าเมาแล้วขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีความผิดที่ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นหากต้องขับขี่ยานพาหนะ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เพื่อนหรือคนในครอบครัวควรหมั่นดูแลซึ่งกันและกัน ย้ำเตือนให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เมาไม่ขับ ช่วยกันรับผิดชอบสังคม ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสุรา ยา และสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.pmnidat.go.th

#กรมการแพทย์ #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #สบยช. #สุรา #สงกรานต์