ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN) โดยมีนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางใหญ่ กรรมการเหรัญญิกหอการค้าไทย ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า ทุเรียนนนท์มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกของผลทุเรียน รสชาติอันเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาในการปลูกและดูแลทุเรียนอย่างพิถีพิถัน มีการยกร่องสวน ปลูกต้นทองหลางเป็นพืชเคียงให้สารอาหารบำรุงแก่ต้นทุเรียน แต่สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่การเกษตรจำนวนมากถูกแปรสภาพเป็นบ้านจัดสรรและการพาณิชย์ ในปีนี้จึงมีผลผลิตทุเรียนอยู่เพียงประมาณ 900 ผลเท่านั้น ซึ่งผู้ที่จะบริโภคทุเรียนนนท์จะต้องเข้ามาจองและซื้อที่สวนเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อทุเรียนนนท์ได้ตามท้องตลาดทั่วไป แม้กระทั่งในการจัดงานครั้งนี้ก็ไม่มีทุเรียนนนท์มาวางจำหน่าย แต่การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของทุเรียนนนท์ที่มีทั้งคุณภาพและมูลค่า มีตราเครื่องหมายรับรอง GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ทั้งนี้ สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ คือ นอกจากทุเรียนพันธุ์ก้านยาว หมอนทอง และชะนีซึ่งเป็นที่นิยมแล้ว จังหวัดนนทบุรียังมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอีกหลากหลายสายพันธุ์ด้วย ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ซึ่งภายในงานได้รวบรวมเอาสุดยอดทุเรียนของจังหวัดต่างๆมาวางจำหน่าย อันจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศด้วย

งานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนนนท์ การจำหน่ายทุเรียนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ การจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมที่สำคัญของงานนี้ คือ การประมูลทุเรียนนนท์เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นอกจากนั้น จะมีการออกรางวัลสลากการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.

ข่าว พรหมพร /ส.ปชส.นนทบุรี