กรม สบส. ผุดไอเดียออกแบบแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คิดค้นออกแบบแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ต้องได้มาตรฐาน คือ โรงพยาบาลต้องมีการควบคุมให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่แยกเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศ ถ้าไม่มีการควบคุมความชื้น ความดันอากาศ อุณหภูมิ และการระบายอากาศ ยาที่ใช้พ่น จะเกิดการฟุ้งกระจายในอากาศบริเวณโดยรอบ  ทำให้เสี่ยงในการติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มารับบริการในโรงพยาบาล จากปัญหาดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จึงได้ศึกษาออกแบบแคปซูลนั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ เพื่อสร้างความมั่นใจและสะดวกแก่ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตอาการขณะใช้ยากับผู้มารับบริการ

นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า แคปซูล พ่นยา  ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศ และการระบายอากาศ วิธีการโดยให้ผู้ที่รับการพ่นยาเข้าไปในพื้นที่ที่จัดเตรียมออกแบบไว้ให้ นั่งเก้าอี้ด้วยท่าสบายและปิดประตูเพื่อกันอากาศถ่ายเทปะปนกัน อากาศจะไหลผ่านบริเวณตัวของผู้รับบริการในพื้นที่จำกัดมีระบบระบายอากาศเข้าและมีพัดลมดูดอากาศเสียผ่านชุดกรองฆ่าเชื้อออกไปทิ้งนอกอาคารมีท่อต่อระบายอากาศ ข้อดีของชุดแคปซูล นั่งพ่นยา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจ คือ มีขนาดพอดีกับผู้ป่วยสะดวกต่อการใช้งาน ใช้พื้นที่น้อย สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ราคาไม่สูงต่อชุดอุปกรณ์ ชุดควบคุมสามารถวัดเทียบค่ามาตรฐานได้ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นำไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามแล้ว

ทั้งนี้  โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรีชา ชื่นชมภู ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 081 444 7748 ในวันและเวลาราชการ