สถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2567

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก หรือเพิ่มขึ้น 19,043 คน จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก่อนมีวันหยุดต่อเนื่องในวันอีดิลฟิฏร์ (10 เม.ย.) ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกลชะลอการเดินทาง สำหรับภาพรวมสัปดาห์นี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 617,832 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 26,496 คน หรือร้อยละ 4.12 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 88,262 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (126,562 คน) มาเลเซีย (72,093 คน) รัสเซีย (38,140 คน) อินเดีย (37,927 คน) และเกาหลีใต้ (29,886 คน) โดยนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินเดียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 17.26 ร้อยละ 15.50 และร้อยละ 12.89 ตามลำดับ อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับที่ 5 จากอันดับที่ 7 ในขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซียและจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีปัจจัยจากการเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ การมีวันหยุดต่อเนื่องวันอีดิลฟิฏร์ในประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง และการลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน

สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 เม.ย. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 9,988,151 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 484,485 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ จีน (1,882,899 คน) มาเลเซีย (1,240,667 คน) รัสเซีย (660,953 คน) เกาหลีใต้ (588,759 คน) และอินเดีย (510,879 คน)