อย. แจงกรณี USFDA เรียกคืนยาแก้ไมเกรน ไม่พบการนำเข้ามาในไทย

กรณีองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) เรียกคืนยาแก้ไมเกรนยี่ห้อ Relpax (eletriptan hydrobromide) ขนาด 40 มิลลิกรัม จำนวน 2 ล็อต เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย อย. แจง ไม่พบรายงานการนำเข้ามาในไทยแต่อย่างใด ขอผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 590 7405 หรือ email address : QA@fda.moph.go.th

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณี USFDA เรียกคืนยา Relpax 40 mg ตัวยาสำคัญ eletriptan โดยมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาไมเกรน รุ่นการผลิต AR5407 และ รุ่นการผลิต CD4565 เนื่องจากพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas และ Burkholderia นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าจากฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยาพบมีตำรับยา Relpax® ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. จำนวน 2 ทะเบียน ได้แก่ 1. Relpax ® 20 mg เลขทะเบียน 1C 89/58 และ 2. Relpax® 40 mg เลขทะเบียน 1C 90/58 และ ได้ตรวจสอบกับบริษัทผู้นำเข้า คือ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าไม่มีการนำเข้ารุ่นการผลิตดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด ขอผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก

ทั้งนี้ Pseudomonas และ Burkholderia เป็นเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่มักพบได้ในดิน น้ำ และ สภาวะแวดล้อมทั่วไป หากรับประทานเข้าไปอาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งผู้ที่รับประทานหากไม่ได้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำการได้รับเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรง
เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะดำเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียของยา Relpax® อย่างใกล้ชิด หากพบการปนเปื้อนในรุ่นการผลิตที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะดำเนินการตามมาตรการอย่างเร่งด่วน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 590 7405 หรือ email address : QA@fda.moph.go.th

***************************************************************