รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการ DSI ตรวจสอบให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายกรณีกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าฯ ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคท้องที่ไทยนำกลุ่มผู้ประกอบการคลังสินค้าฝากเก็บรักษาข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557 จำนวนกว่า 40 คนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอความเป็นธรรมให้ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้ประกอบการรับฝากเก็บข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ที่เกิดขึ้น จากการคัดเกรดข้าว การระบายข้าว ตามคำสั่งของ คณะอนุกรรมการระบายข้าวที่เกิดจากการการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และในเวลา 15.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยตนเอง

กรณีดังกล่าว พันตำรวจเอก ทวีฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมด้วยความละเอียด รอบคอบ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะโครงการจำนำข้าวเปลือกดังกล่าวมีทั้งผู้ได้รับเสียหายและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วยกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป