กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 5

Featured Video Play Icon

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย