ผู้ว่าฯ อยุธยา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 700 ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกร ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 700 ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยปีนี้ นอกจากจะจัดขึ้นในโอกาสพระพุทธไตรรัตนนายก ครบ 700 ปีแล้ว ยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วย

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต เดิมชื่อ “พระเจ้าพแนงเชิง” เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมือง ตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี 1867 เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร องค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 19.30 เมตร ต่อมา ปี 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์ และพระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” นอกจากนี้ ยังเป็นที่เคารพนับถือ ในกลุ่มเชื้อสายจีน โดยเรียกกันว่า “หลวงพ่อซำปอกง”

อยุธยา Ayutthaya PR