กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

-ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน
-ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1คน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก https://drive.google.com/…/1SFbp…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6745 – 6