กรมหม่อนไหมพร้อมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหมทั่วประเทศ

ตลอดจนพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมหม่อนไหม และส่วนภูมิภาคจัดพิธี ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-5 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ และศูนย์หม่อนไหม 4 ศุูนย์ ทั่วประเทศ