รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก โดยมีนายสมชาย ฟองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก และคณะให้การต้อนรับ

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ได้มอบนโยบาย และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก

จากนั้นได้เยี่ยมชม ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ยังได้มอบรางวัลยอดนักอ่าน ผู้ชนะการเขียนเรียงความ ผู้ชนะการประกวดคัดลายมือ และมอบรางวัลให้กับผู้บริจาคหนังสือดีเด่น เนื่องในวันรักการอ่าน

เวลา 11:00 น. ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ครูขวัญศิษย์ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดตาก โดยมีนายนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ครู สกร. อำเภอท่าสองยาง ซึ่งได้รับรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2566 ประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

และบ่ายวันเดียวกันนี้ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม “ภูมิบ้าน ปูมเมือง ภูมิปัญญาจังหวัดตาก” ณ บ้านจอมพลถนอม กิตติขจร