พังงา-รองผวจ.นั่งประธานประชุมนำเสนอผลการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาปากร่องน้ำตื้นเขิน โครงการศึกษาออกแบบแนวกั้นคลื่น ร่องน้ำเค็ม เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1เม.ย 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ อาคารจัดเลี้ยงชิม ร้านอาหารชิม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายกลวัชร์ ทรัพยส่งสุข รองผวจ.พังงา เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาปากร่องน้ำตื้นเขิน โครงการศึกษาออกแบบแนวกั้นคลื่น ร่องน้ำเค็ม เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมี นายปรานต์ ติลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เป็นประธานฝ่ายดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าวในอำเภอตะกั่วป่า พร้อมทั้ง ผู้นำท้องที่ ผู้นำส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพูดคุยปัญหาก่อนการก่อสร้างจริง พร้อมรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ และตอบข้อซักถาม

ในการนี้ทางด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เล็งเห็นความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุมนำเสนอผลการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาปากร่องน้ำตื้นเขิน โครงการศึกษาออกแบบแนวกันคลื่น ปากร่องน้ำเค็ม เกาะคอเขา จังหวัดพังงา เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์เส้นแนวชายฝั่งทะเล และเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งวิเคราะห์สมมุลตะกอนเคลื่อนลม และกระแสน้ำ และการวิเคราะห์รูปแบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวโสจังหวัดพังงา