ชมฟรี “ดนตรีรักชาติ: สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง” จังหวัดหนองคาย วันที่ 23 สิงหาคม นี้

กรมประชาสัมพันธ์เชิญชมการแสดงที่หาชมได้ยาก ในงาน ดนตรีรักชาติ สังคีตศิลป์ ริมฝั่งโขง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 บริเวณลานพญานาคจุดชมวิวน้ำโขง หน้าวัดลำดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย