รองอธิบดีฯ สกร. เปิดกิจกรรมมหกรรมวันรักการอ่าน “Kanchanaburi Lifelong Learning” เมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับมอบหมายจาก นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวันรักการอ่าน “Kanchanaburi Lifelong Learning” เมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมรับมอบอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี จากพระครูสิทธิกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้จาก สกร.อำเภอ และห้องสมุดประชาชนในสังกัด สกร.จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

การจัดในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะมูลนิธิใจกระทิง ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 100,000 บาท และมอบหนังสือสารานุกรมสนับสนุนสถานศึกษา และห้องสมุดประชาชนในสังกัด กลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาและห้องสมุดประชาชนจำนวน 50 แห่ง แห่งละ 1 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 382,500 บาท ทั้งนี้ ภายในงานมหกรรมวันรักการอ่าน “Kanchanaburi Lifelong Learning” เมืองแห่งการเรียนรู้ รับเกียรติจาก อาจารย์บุปผา พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินดีเด่นสาขาวรรณศิลป์ ร่วมขับลำนำบทกวี “เมืองกาญจนบุรี” และพันโท จวน อินทร์สร ร่วมเสวนา “เรื่องเล่าชาวกาญจน์” ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับฟัง