โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า จำนวน 99,999 กอง กองละ 999 บาท บริจาคได้ที่บัญชี : ทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-047-6789 สอบถามข้อมูลได้ที่ 034-419-555-6 , 034-419-573 , หรือ 082-476-2773 http://www.banphaeoeyecenter.com