สายใยอาชีพของเด็กอาชีวะ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  ที่ผ่านมา ได้รับทราบเรื่องราวดี ๆ ของเด็กอาชีวะคนหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  โดยนายกิตติพงค์  อุตตะมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นโดยชมรมวิชาการตลาดและชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานหรือที่เรียกว่าตลาดนัดอาร์พีซี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเปิดร้านขายของได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกการคิดต้นทุนกำไร ฝึกการพูดเชิงธุรกิจ ในการประกอบกิจการฝึกอาชีพ  หลังจากทำพิธีเปิดโครงการแล้ว ได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าที่นักเรียนนักศึกษาเปิดขายโดยมีร้านค้าทั้งหมด 15 ร้านและภายในงานได้พบเรื่องราวที่น่าประทับใจของนายณัฐวัฒน์กลิ่นดี หรือน้องริว นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์  จึงได้นำเรียนเลขาธิการถึงเรื่องราวของน้องริวกับการขายขนมครกช่วยคุณแม่  ซึ่งการมาเปิดร้านขายขนมครกในวันนี้คุณแม่ของน้องริว ได้ติดตามมาช่วยลูกชายขายขนมครกด้วยเพราะเป็นสูตรขนมครกเฉพาะของครอบครัวสืบทอดมาหลายรุ่น โดยมาช่วยลูกชายผสมแป้งและจัดขนมครกใส่กระทงให้ลูกค้า และคอยแนะนำลูกชายทุกขั้นตอน ถ้อยคำที่ไพเราะ ท่าทีที่อ่อนโยนของแม่ที่มีต่อลูกและเพื่อนของลูก เป็นเรื่องราวเล็ก ๆ ที่มองยามใดก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้ง ความรักความห่วงใยที่มีต่อกันของน้อง ริวและคุณแม่ สร้างความซาบซึ้งต่อผู้พบเห็น โดยคุณแม่ได้บอกกับผู้อำนวยการว่า น้องริวจะช่วยขายขนมครกตลอดตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้มากทำให้แม่มีเวลาทำงานบ้านอย่างอื่นมากขึ้น หลังจากต้องเปิดร้านทุกวัน ส่วนน้องริวก็บอกว่าอยากช่วยแม่หาเงินเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว และอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมสูตรขนมครกที่เป็นสูตรของคุณแม่ทำมานานกว่า 16 ปี อีกทั้งการขายขนมครกยังเป็นอาชีพหลักของครอบครัวด้วยนอกจากขายวันเสาร์ อาทิตย์แล้วก็เลยเลือกนำมาขายที่ตลาดนัดอาร์พีซีนี้เพื่อเป็นการขยายตลาดและอยากให้คุณครูและเพื่อนๆ ได้ทานขนมครกสูตรโบราณดั้งเดิม อีกทั้งอยากให้เพื่อนๆ เกิดความรัก ความศรัทธาในการมีอาชีพ  อีกทั้งเป็นอาชีพที่ทำให้คนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ได้แบ่งเบาภาระของคุณแม่ ส่วนคุณแม่นุชจรี ก็มีความภาคภูมิใจ ชื่นใจในตัวลูกอย่างมาก เพราะลูกทำให้แม่ได้มีวันแม่ทุกวัน  ด้วยการช่วยเหลือแม่ทำมาหากิน และเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่มาตลอด

ต่อไปแม้ว่าลูกจะประกอบอาชีพด้านช่างยนต์ตามที่เรียนมา ก็จะยังไม่ทิ้งอาชีพเดิม ส่วนน้องริวก็ยืนยันว่า ถึงมีงานทำแล้วแต่วันหยุดก็จะช่วยแม่ขายขนมครกต่อไป

ดร.บุญรักษ์กล่าวปิดท้ายว่า การมีอาชีพของเด็กอาชีวะนั้นมีได้ทั้งอาชีพที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร และอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ซึ่งสามารถนำหลักคิดในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพมาต่อยอดบูรณาการผสมผสานให้เกิดผลดีได้ทุกอาชีพและยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาอาชีวะมีความอดทนมีความรับผิดชอบเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต