ชป.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14  กรมชลประทาน นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้สำนักกฏหมายและที่ดิน  และนายประสิทธิ์ อยู่ดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลน้ำจืด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งได้สั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จากสาเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี

โดยโครงการชลประทานระนอง ได้ดำเนินการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำลงคลองบางน้ำจืด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ