ประกาศ กปน.: 22 ก.พ. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณคลองบางนางเกรง และคลองท้องคุ้ง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางนางเกรง ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรม ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนปู่เจ้าสมิงพราย ถึงถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 21
  • ซอยโรงพยาบาลพระประแดง (ถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 23)
  • ซอยวัดท้องคุ้ง ซอยกลับเจริญ ซอยวัดบางหญ้าแพรก
  • ซอยชุมชนอยู่เจริญ ซอยสยามพัฒนา ซอยไมตรีจิตร            

 การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android