“วราวุธ” รมว.พม. เปิดโครงการ CYC Plus รู้รักในวัยเรียน (ภาคกลาง) จ.สุพรรณบุรี ชวนแกนนำเด็กและเยาวชน สร้างสังคมที่ปลอดภัยกับคนทุกช่วงวัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ CYC Plus รู้รักในวัยเรียน (ภาคกลาง) พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 7 คน โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน และนางสาวนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. ให้ความสำคัญในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงร่วมกัน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนในการป้องกัน ช่วยเหลือ และกระทรวง พม. ได้สร้างช่องทางการส่งต่อเมื่อเกิดความรุนแรงในกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. หรือปัญหาทางสังคมอื่นๆ นั่นคือ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ซึ่งปัญหาของเด็กและเยาวชนนั้นมีจำนวนมาก ในการที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทำและเด็กเป็นผู้กระทำ โดยกระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนงานเชิงรุก เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลสมาชิกของตนเองได้อย่างเป็นระบบ และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีวันที่สำคัญต่อเด็กและเยาวชน ก็คือ “วันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ” ซึ่งทาง ครม. ได้มีมติให้วันอังคารที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวัน “วันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ” เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน และการที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างเปิดกว้างเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งทำให้ได้ค้นคว้าความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนาตนเอง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง คุณครูหรือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมกันช่วยดูแล คือ ในสื่อออนไลน์มีทั้งข้อมูลจริงและไม่จริง มีข้อความบางข้อความที่ส่งผลให้เกิดความเกลียดชัง และมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องเพิ่มเติมทักษะในส่วนนี้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ความสร้างสรรค์ ด้วยหลักการที่ว่า “หยุด ถาม คิด ทำ” นอกจากความปลอดภัยของสื่อออนไลน์แล้ว ความปลอดภัยจากการ Bully กันในโรงเรียน ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้น้อง ๆ เกิดความเครียด จนบางคนไม่มีทางออกจึงตัดสินใจกระทำบางอย่าง ทำให้สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและบุคคลที่รักของครอบครัว

ดังนั้น กระทรวง พม. จึงจัดโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน และโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันนี้ โดยความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเพจ Because we care ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมุดหมายของกระทรวง พม. ที่จะขยายไปยังเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคมไทย ให้เติบโตเป็นทุนมนุษย์ของประเทศได้อย่างแท้จริง และเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยกับคนทุกช่วงวัย ด้วยการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกัน รู้แนวทางการช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อหรือแจ้งเหตุเมื่อเกิดความรุนแรง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ และภัยยาเสพติด โดยดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม และภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ในเขตภาคกลาง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสงวนหญิงแห่งนี้

นายวราวุธ กล่าวว่า กิจกรรม “รู้ รักในวัยเรียน” คือการที่จะรักอะไรก็แล้วแต่ จะเป็นความรักในวัยรุ่น ความรักของคุณพ่อคุณแม่ แต่ความรักที่สำคัญที่สุดคือการรักตัวเอง สังคมไทยสมัยนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ซึ่งมีการนำเสนอทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง แต่วันนี้สิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนอยากจะบอกคนรุ่นใหม่ ว่าเวลาเราเปิดมือถือขึ้นมาสักเครื่อง อ่านอะไร รับข้อมูลอะไรมาบ้าง อยากให้กลั่นกรองให้ดี บางครั้งเวลาที่เรามีปัญหา ไม่รู้จะปรึกษาใคร ก็ไปโพสต์ความรู้สึกต่างๆ ลงบนโลกโซเชียล แล้วรู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรา แต่ทำไมที่บ้านไม่มีคนเข้าใจเลย ดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้ตรงนี้ ว่านั่นมันคือโลกโซเชียล มันคือโลกเสมือนจริง อีกหน่อยสังคมไทยจะกลายเป็นเหมือนโลกโซเชียลหรือเปล่า นั่งติดกันแต่ไม่คุยกัน เหมือนอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นั่งกินข้าวด้วยกันกับเรา แต่เรายังนั่งเล่นมือถือกันอยู่หรือเปล่า เลยทำให้ไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่

นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า ทุกวันนี้สังคมไทยในปัจจุบันหรือสังคมโลกในปัจจุบัน มีสิ่งต่างๆ ที่คอยล่อตาล่อใจพวกเรามากมาย การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย คนหลายกลุ่มที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนั้น มีความคิดที่เราไม่สามารถตอบได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ ในฐานะสภาเด็กและเยาวชน เราคือจุดเริ่มต้นกำลังสำคัญของสังคมไทย การที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปข้างหน้าได้จำเป็นที่ต้องพึ่งพาพลังของพวกเราคนรุ่นใหม่ ใครก็แล้วแต่ที่จะบอกว่าสมัยนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่แล้ว คนรุ่นเก่าคนรุ่นก่อนหมดเวลา อันนี้เป็นการคิดผิด เพราะการที่สังคมไทยจะเดินไปข้างหน้า จำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเราเดินมาจากไหน และเราจะเดินไปไหน การที่เราจะรู้ว่าเราเดินมาจากไหนต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้ทั้งหลายของผู้หลักผู้ใหญ่ บวกกับวิสัยทัศน์ ความคิดที่ก้าวหน้า และไอเดียของคนรุ่นใหม่ เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราเดินไปข้างหน้าได้ ไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างเดียว ไม่ใช่คนรุ่นเก่าอย่างเดียว มันต้องเดินไปด้วยกัน

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทัังนี้ กิจกรรม “รู้ รักในวัยเรียน” ประกอบด้วย การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การแบ่งกลุ่ม “สร้างพลัง สร้างศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน” การบรรยาย เรื่อง “เพศกับวัยรุ่น : การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” การบรรยายเรื่อง “การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ภัยยาเสพติด และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งต่อหรือแจ้งเหตุ เช่น เพจ Because we care การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ระบบ ESS Help Me และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300” และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีวันอีกวันที่ทำให้เราทุกคนมีความสุข นั่นคือวันแห่งความรัก ซึ่งมองได้หลายรูปแบบ หากจะเป็นสิ่งที่มองแล้วจะมีความสุข คนที่เรารักมีความสุขด้วย คือ เริ่มจากที่น้องๆ ทุกคน รักตัวเองก่อน รักในความดี รักในการสร้างอนาคต รักในการฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ความรักของหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่สวยงามที่เด็กและผู้ใหญ่ ต้องเรียนรู้ เข้าใจ แนะนำใกล้ชิด เพื่อให้ความรักนั้นเป็นพลังเคลื่อนให้เราเป็นคนดี เมื่อเรารักอย่างเข้าใจ จึงจะทำให้คนที่เรารักและรักเรา มีความสุขไปกับเราด้วย เมื่อเรารักตัวเองได้ เราจะขยายความรักความดีจากจุดเล็กไปยังเพื่อน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติของเราได้

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #สุพรรณบุรี #ทีมพมหนึ่งเดียว #เด็กและเยาวชน #รู้รักในวัยเรียน #CYCPlus