ประกาศ กปน.: 17 ก.พ. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนสาทรเหนือตัดถนนศาลาแดง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนสาทรเหนือตัดถนนศาลาแดง ในคืนวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเจริญกรุง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสาทร ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 3
  • ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนนางลิ้นจี่ ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 3
  • ถนนสาทรใต้ ถนนนางลิ้นจี่ ถนนจันทน์ ถนนเจริญราษฎร์
  • ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระรามที่ 3 ถนนยานนาวา          

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android