รมว.แรงงาน“พิพัฒน์”กระชับความร่วมมือทูตออสเตรเลียฯ เจรจาเปิดตลาดภาคเกษตร พร้อมส่งออกแรงงานไทย ให้รายได้สูง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าพบหารือกับ ดร.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E.Dr.Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ มีกำหนดเดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อพบปะผู้ประกอบการหารือแนวทางขยายตลาดแรงงานภาคเกษตรในออสเตรเลีย โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วม ณ สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับเพื่อหารือด้านแรงงานในวันนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้แก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ในส่วนของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกร ซึ่งคุ้นเคยกับการทำในสวนและในไร่เป็นอย่างดี และมักจะหาโอกาสในการไปทำงานต่างประเทศแบบฤดูกาลในช่วงที่ว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในประเทศไทย จึงอยากให้รัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากอิสราเอลได้ไปทำงานในออสเตรเลีย เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถทำงานเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และพร้อมที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ออสเตรเลียกำหนด สำหรับการเดินทางไปออสเตรเลียในครั้งนี้ ผมและคณะจะไปพบกับเจ้าของสวนผลไม้เชื้อสายไทยในเมืองดาร์วิน ซึ่งที่นี่มีความต้องการแรงงานในภารคเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

“กระทรวงแรงงานขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่ช่วยประสานงานกับทางการออสเตรเลียและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของผมและคณะในครั้งนี้ เพื่อเจรจาขยายตลาดแรงงานภาคเกษตร หวังว่ากระทรวงแรงงานและสถานทูตฯ จะร่วมทำงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมให้แรงงานของไทยได้ไปทำงานในออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าว

ด้าน ดร.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ (H.E.Dr.Angela Jane Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะที่มาเยี่ยมเยียนและหารือในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้ ซึ่งทางการออสเตรเลียยินดีอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมมือกับรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานภาคเกษตรโดยเฉพาะแรงงานที่มาดูแลสวนมะม่วง รวมทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น และการหารือในวันนี้จะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป