ผ้าไทย ชุดไทย ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคมีความสวยงาม งดงาม และมีอัฒลักษณ์ ที่โดดเด่นไม่แพ้กัน

ผู้ว่า ททท. เขิญชวน มาแต่ไทย หรือใส่ผ้าไทยในสไตล์คุณ ได้ทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม อุดหนุนสินค้าพื้นถิ่น และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ และ ททท. ต้องขอชื่นชม ท่านนายกเศรษฐา ท่านถือเป็นจุดขาย ชวนนักท่องเที่ยว แต่งไทย..ไปเที่ยว

#แต่งไทยไปเที่ยว #สุขทันทีที่เที่ยวไทย #ThailandSoftPower #ไทยเท่ห์