กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “วิ่งท่องทะเลดึกดำบรรพ์ สู่อารยธรรมโบราณศรีเทพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี โดยมีนายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ ณ วัดซับเดื่อ ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน

ภายในงานพบกับนิทรรศการ “เชื่อมโยงแหล่งดึกดำบรรพ์กับแหล่งอารยธรรม” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ตลอดเส้นทางการวิ่ง นิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินสำหรับชุมชน จาก กฟผ. รวมทั้ง กองทัพมาสคอต หอยนอติลอยด์ ขนาดสูง 4 เมตร หุ่นจำลองไดโนเสาร์ และรัฐวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น มะม่วง มะขามแห่งท้องทะเลดึกดำบรรพ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางธรณีวิทยาทำให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลาอยู่ในจังหวัดนานขึ้น อีกทั้ง ชุมชนในพื้นที่มีความหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ทำให้รู้จักพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรที่สำคัญ