สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เปิดงานวันตรุษจีนวัดตะโก (หลวงพ่อรวย) ไหว้พระขอพร “ทำบุญถูกกาลทะยานถึงฟ้า ทำบุญถูกเวลาฟ้าเป็นพยาน” ตรุษจีนมหากุศล 

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณโดมลานบุญ ข้างศาลาการเปรียญ วัดตะโก อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดเทศกาลวันตรุษจีน วัดตะโก ปีที่ 6 ประจำปี  2567 โดยได้รับพระเมตาตาจาก พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคับ โดยภายในงานได้ประดับประดาตกแต่งสถานที่สร้างบรรยากาศงานตรุษจีนอย่างตระการตา

“ตรุษจีน” ประจำปี 2567 วัดตะโก กำหนดจัดงาน ไหว้พระขอพร “ทำบุญถูกกาลทะยานถึงฟ้า ทำบุญถูกเวลาฟ้าเป็นพยาน” ตรุษจีนมหากุศล ดลบันดาลความร่ำรวย ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบหลวงพ่อสมหวัง (พระประธานในอุโบสถวัดตะโก) ปิดทอง เสริมดวงหลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อบุญญฤทธิ์ หลวงพ่อรวย (ในวิหาร) กราบสรีระสังขารพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ในพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์  กราบไหว้ เพิ่มอำนาจ เสริมการเงิน องค์ท้าวเวสสุวรรณ ปิดทองหลวงพ่อรวยนั่งไก่คู่องค์ปฐม ขอพรหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สวนอนุสรณ์ 100 ปี ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) และกลางคืนมีมหรสพ ศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ หมอลำเสียงอีสาน นกน้อย อุไรพร ไผ่ พงศธร และ เอกชัย ศรีวิชัย ชมฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ ยังเปิดให้เข้ากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  24 ชม. เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ ได้ขอพรในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความศิริมงคลกับชีวิต