คลินิกสุขภาพเท้า ( Innovative Foot Orthotic Clinic )

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูผู้ป่วย คลินิกสุขภาพเท้า ( Innovative Foot Orthotic Clinic ) หน่วยงานกายอุปกรณ์

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเเพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ให้บริการตรวจสุขภาพเท้าแก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กที่มีปัญหาเท้าแบน เท้าผิดรูป เท้าปุก ในกลุ่มวัยทำงานที่มีปัญหาสุขภาพเท้า เช่น รองช้ำ เท้าแบน เท้าโก่ง ตาปลา เจ็บหน้าเท้า นิ้วเท้าบิดเก ชาปลายนิ้ว เอ็นข้อเท้าอักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ ในกลุ่มนักกีฬา เช่น บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างเท้าที่ผิดปกติ หรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเท้า เช่น เท้าเบาหวาน ปลายเท้าชา เท้าผิดรูป ความมั่นคงในการยืน/เดินที่ลดลง หรือปวดเข่าจากการที่แนวการลงน้ำหนักผิดปกติ เป็นต้น

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกสุขภาพเท้า ได้ให้บริการผลิตแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะบุคคล โดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเท้า โดยใช้หลักการการกระจายน้ำหนักให้ทั่วทั้งฝ่าเท้า ลดแรงกระแทกที่ส้นเท้า ปรับแก้แนวการลงน้ำหนักและโครงสร้างเท้าที่ผิดปกติ ลดการลงน้ำหนักในจุดที่มีแผลหรือจุดกดเจ็บ เป็นแนวทางในการรักษาและออกแบบตัวอุปกรณ์

โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจประเมินการลงน้ำหนักของฝ่าเท้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อตรวจวัดการ ลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าได้ทั้งขณะยืน/เดิน และเทคโนโลยี CAD-CAM ที่สามารถสแกนรูปเท้าและนำไปปรับแต่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตแผ่นเสริมรองเท้า และยังมีเทคโนโลยีการทำแผ่นเสริมรองเท้าที่ผู้เข้ารับบริการสามารถรอรับอุปกรณ์ได้ภายใน 1 ชั่วโมง มีการติดตามผลการใช้อุปกรณ์แผ่นเสริมรองเท้า 1 เดือนหลังจากวันรับอุปกรณ์ไปแล้ว นอกจากนี้ คลินิกสุขภาพเท้า ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของจำนวนผู้เข้ามารับบริการ โดยเพิ่มจำนวนนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการตรวจประเมินของทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการปรังปรุงสถานที่การให้บริการเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการ ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและได้รับมาตรฐานในระดับสากล

#กรมการแพทย์ #สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ #งานกายอุปกรณ์