กรมอุทยานฯ เทศบาลเมือง และจังหวัดลพบุรี ทำพิธีลงนาม MOU ปลดล็อค การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ นายจำเริญ  สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี  ร่วมกันลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดยมี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1  จังหวัดลพบุรี  นายเอ็ดวินนุช จาโคบุส วีค เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า นายปรัชญา เปปะตัง   ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และนางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์  รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่สิ่งที่ต้องรีบทำก็คือให้ MOU ขับเคลื่อนไปได้ โดยทุกฝ่าย พร้อมจะร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นการร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นการตัดข้อจำกัดในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พรบ.รักษาความสะอาด พรบ.สาธารณสุข ซึ่งทุกหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด กรมอุทยานฯ กำลังเสนอร่างประกาศซึ่งอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำชับให้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องลิงในทุกพื้นที่  โดยร่างประกาศตัวนี้จะให้อำนาจท้องถิ่น เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสัตว์ป่าภายใต้ พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าและรวมไปถึงไฟป่า เพื่อที่ท้องถิ่นจะได้สามารถดำเนินการหรือการจัดทำแผนงบประมาณในการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ. สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า ก็จะเป็นการปิดข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายที่หลายคนบอกว่าท้องถิ่นไม่สามารถที่จะมาทำภายใต้กฎหมายสัตว์ป่าได้เพราะว่าเป็นสัตว์อยู่ในบัญชีคุ้มครอง

สำหรับ MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี มีประเด็นสำคัญในการร่วมมือประกอบไปด้วย  ด้านการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาลิง โดยเทศบาลเมืองลพบุรีจะจับลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าที่ทำหมันแล้ว นำมาดูแลรักษาที่สถานอนุบาลลิง และ กรมอุทยานฯจะมอบอำนาจการจับลิง และดูแลรักษาลิงในสถานอนุบาลลิง ให้เทศบาลเมืองลพบุรี รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ด้านวิชาการ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจับลิง การดูแลรักษาลิง การจัดการสุขภาพและสวัสดิการลิงในสถานอนุบาลลิง  ด้านงบประมาณ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยกรมอุทยานฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงกรง/คอก ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๑ (นครนายก) เพื่อเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายลิงจากสถานอนุบาลลิง  และด้านการประสานงาน ทุกฝ่ายจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ซึ่ง 3 ฝ่าย มีเป้าหมายเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า  โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของ  “คน เมือง ลิง” อีกด้วย