ชป. นำคณะสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยนายบุญรอด หาญองอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่14 และนายมหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่2 นำคณะสื่อมวลชนสัญจร ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุระดับกักเก็บ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) กรมชลประทานได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ที่จะดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู บริเวณตอนล่างของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ที่หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จปี 2564 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ในปี 2565 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรสร้างความมั่นคงในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 3,250 คน มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,490 ไร่ รวมทั้งสามารถส่งน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู เพื่อให้ครูและนักเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง นอกจากนี้จะทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีจุดเด่นไม่เหมือนอ่างเก็บน้ำอื่นๆ คือ จะมีสันเขื่อนเดิมอยู่กลางอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง คือเก็บน้ำห้วยป่าเลา และอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างรายได้ที่มั่นคงในประชาชนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ยั่งยืน