รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนพัฒนาการ และ ถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค บนถนนพัฒนาการ และ  ถนนศรีนครินทร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทาง บนถนนพัฒนาการ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ระยะทาง 50 เมตร ผู้ใช้เส้นทางสามารถ สัญจรได้ 1 ช่องทาง

จุดที่ 2 วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนพัฒนาการ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาออก ระยะทาง 50 เมตร ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

จุดที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ระยะทาง 50 เมตร หากผู้ใช้เส้นทางบนถนนพัฒนาการ มีความประสงค์มุ่งหน้าบางกะปิ ให้ตรงไปเลี้ยวซ้าย บริเวณแยกพัฒนาการ เป็นการทดแทน

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline