กรมบังคับคดีเตือน อย่าแชร์ กรณีมีการแอบอ้างใช้ชื่อเพจเฟซบุ๊กของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ทางสื่อออนไลน์ ประเด็นเรื่อง“รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ”

นายเสกสรร สุขแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากกรณีมีการแอบอ้างใช้ชื่อเพจเฟซบุ๊กใหม่ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม นำเสนอประเด็นเรื่อง “รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ” ที่มีลักษณะเผยแพร่ข้อมูลให้ความช่วยเหลือและเตือนภัย ทางกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพจเฟซบุ๊กปลอม ไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กของกรมบังคับคดีแต่อย่างใด ซึ่งมีลักษณะแอบอ้างใช้ข้อมูลชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมบังคับคดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยกรมบังคับคดีมีเพจเฟซบุ๊กทางการเพจเดียวและมีชื่อว่า กรมบังคับคดี Legal Execution Department, Thailand ไม่ใช่เพจที่ชื่อว่า กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79