แผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา จากฝนทิ้งช่วงปี 2562

แผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา จากฝนทิ้งช่วงปี 2562

กรมประมง

1 สิงหาคม 262