นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และจังหวัดลพบุรี มุ่งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและผ้าบาติกอย่างต่อเนื่อง ในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 6 – 7 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อันประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนิทรรศการจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยได้เยี่ยมชมบูธผ้าทอไทยทวิตของนางสาวเปมิกา เพียเฮียง ที่จัดแสดงผลงาน Young OTOP ซึ่งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลต้นกล้านารีรัตน และได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2566 และร้านค้าผู้ประกอบการผ้าไทยลพบุรี “ลี่แซแพรพรรณ” ที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วย

ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพบปะพูดคุยถึงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมของจังหวัดลพบุรี โดยให้มุ่งส่งเสริมพัฒนาฝีมือและเทคนิคการทำผ้าพิมพ์ลายบาติกและงานจักสานหัตถกรรมให้มีความวิจิตรสวยงามและคงทนแข็งแรง สู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน