รมว.แรงงาน“พิพัฒน์” นำทีมรุดเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลให้ถึงบ้าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน พร้อมรับฟังความต้องการและปัญหาของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล จำนวน 1 ราย คือ นายณัฐพงษ์ ดวงจันทร์ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล เนื่องจากได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิด อยู่ที่บ้านเลขที่ 221 หมู่ 16 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน 5 เสือแรงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่มายังบ้านของนายณัฐพงษ์ ดวงจันทร์ หนึ่งในแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดในอิสราเอลและเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจ และมาติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ซึ่งจังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในอิสราเอลเป็นจำนวนมากในลำดับต้นของประเทศ และจากการได้พูดคุยกับนายณัฐพงษ์พบว่ามีกำลังใจที่ดีจากครอบครัว

“ผมขอให้ญาติของแรงงานมั่นใจได้ว่ารัฐบาล กระทรวงแรงงาน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่ ในการดำเนินการประสานทุกฝ่าย เพื่อเร่งช่วยเหลือให้พี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยมาแล้วนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานอย่างครบถ้วน โดยแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ซึ่ง 5 เสือแรงงานในพื้นที่ก็จะช่วยดูแลอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นและเอกสารในการยื่นให้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์จากอิสราเอล รวมทั้งเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (เงินปิซูอิม) นั้น ในเรื่องนี้ผมได้ให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นผู้ประสานงานกับนายจ้างเพื่อดำเนินการจ่ายค่าจ้างส่วนที่ยังค้างจ่ายให้พี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด” นายพิพัฒน์ กล่าวท้ายสุด

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล 4,042 ราย ขณะนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว 1,373 ราย ยังไม่เดินทางกลับ 2,669 ราย ถูกจับเป็นตัวประกัน 5 ราย ได้รับการปล่อยตัวแล้ว 3 ราย บาดเจ็บ 4 ราย กลับมาภูมิลำเนาแล้ว 3 ราย และยังรักษาตัวที่อิสราเอล 1 ราย เสียชีวิต 11 ราย สูญหาย 3 ราย สำหรับความคืบหน้าผลการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลของจังหวัดอุดรธานีของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี พบว่า มีแรงงานขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเดินทางกลับเนื่องจากภัยสงครามได้รับเงินสงเคราะห์ 15,000 บาท จำนวน 1,215 ราย ได้รับสิทธิประโยชน์ฯ จำนวน 893 ราย เป็นเงิน 13,395,000 บาท ขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บเนื่องจากภัยสงคราม ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 30,000 บาท จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท และขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 40,000 บาท จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 400,000 บาท ส่วนอีก 1 รายไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เนื่องจากสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพของกองทุนฯ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีได้จ่ายสิทธิประโยชน์เป็นเงินบำเหน็จชราภาพ กรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาทแรงงานไทย จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 189,454.88 บาท เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เคยเป็นผู้ประกันตนก่อนที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ส่วนอีก 2 รายไม่เป็นผู้ประกันตน