รมว.พิพัฒน์ ห่วงใย ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ สร้างขวัญกำลังใจผู้ทุพพลภาพถึงบ้านพัก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดบุรีรัมย์ถึงบ้านพัก จำนวน 2 ราย โดยมีครอบครัวผู้ประกันตนให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในโอกาสเดินทางพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า ตนมีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในการนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 ราย

ผู้ประกันตนรายแรกคือ นายเสกสรร มานรัมย์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับภรรยา ในตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตขณะทำงาน เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาถูกตัด ต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2555 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,966.66 บาท

และรายที่ 2 คือ นายกุม โกรัมย์ อายุ 68 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับบุตรชายในตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้สูญเสียการทำงานของร่างกายฝั่งขวา ต้องใช้ไม้เท้าในการเดิน การได้ยินไม่ชัดเจน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2545 ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เดือนละ 3,303 บาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเสริมว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดไปตลอดชีวิต อีกทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกันตน

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506