3 แพ็คเกจ ของขวัญปีใหม่ 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบแก่ผู้รับบริการและประชาชนสนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด 3 แพ็คเกจ “ลด สมนาคุณ ฟรี” งานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 แก่ผู้รับบริการและพี่น้องประชาชน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566-มีนาคม 2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่า วศ.อว. ขานรับนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ รมว.อว. ในการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย โดย วศ. มีบทบาทภารกิจในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะงานบริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนงานถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับในของขวัญปีใหม่ 2567 วศ. พร้อมจัด 3 แพ็คเกจ “ลด สมนาคุณ และฟรี” มอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนด้วย วทน. โดยมีกิจกรรมและเงื่อนไขในการเปิดคำขอรับบริการ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ประกอบด้วย
🎁แพ็คเกจ 1. “ลด 30%” การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ เปิดรับสมัครภายในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 ได้แก่

– หลักสูตร C003 ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ราคา 1,600 บาท เหลือ 1,120 บาท
– หลักสูตร C009 การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ราคา 800 บาท เหลือ 560 บาท
– หลักสูตร่ Q005 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี ราคา 1,600 บาท เหลือ 1,120 บาท
– หลักสูตร Q007 การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ราคา 1,600 บาท เหลือ 1,120 บาท

🎁แพ็คเกจ 2. “สมนาคุณ” โดยมอบวัสดุควบคุมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (QC Sample) สำหรับลูกค้าที่ร่วม กิจกรรม PT มากกว่า 5 รายการในรอบปี 2566 จำนวน 350 ท่าน

🎁แพ็คเกจ 3. “ฟรี !! “ ฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนที่สนใจสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์
🧑‍🍳หมวดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ
▫️ สบู่เหลวขมิ้นชันน้ำผึ้ง
▫️ ไข่เค็มซูสวีด
▫️เคลือบออกไซด์สีส้ม สีน้ำเงิน
▫️ การตรวจสอบผ้าทออย่างง่าย
▫️ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอ่อนสำหรับการแปรรุป ผลิตภัณฑ์ OTOP เบื้องต้น

🧑‍🔬หมวดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
▪️ พัฒนาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
▪️ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตแห้งสำเร็จรูป และคอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับ สภาพแวดล้อมทางทะเล
▪️ การหลอมแก้วและทดสอบคุณสมบัติ
▪️ รู้หรือไม่สินค้าพลาสติกต้องทดสอบอะไรบ้าง

☎️ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับบริการสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dss.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02201 7000

#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กระทรวงอว