กรมชลประทาน เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังภาคใต้ฝนตกหนัก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนภาคใต้ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หลังกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ 3 – 8 ธันวาคม 2566 ดังนี้

🚨เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
🚨เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80
🚨เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของ คลองบางสะพาน คลองชุมพร แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำตาปี คลองชะอวด คลองลำ คลองท่าแนะ แม่น้ำตรัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำโก-ลก และคลองตันหยงมัส

กรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หากมีกรณีฝนตกหนัก หรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน ต้องเร่งเข้าไปแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว พร้อมกับตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่สำคัญให้ติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถบรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 1,100 หน่วย ในการรับมืออุทกภัยภาคใต้ ตาม 12 มาตรการรองรับฤดูฝนปี 2566 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้กำหนดไว้ พร้อมกับดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้อย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด