ศูนย์วิจัยปละบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เตรียมสำรองอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง

31 ก.ค.62 ศูนย์วิจัยปละบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี เร่งดำเนินตัดหญ้าเนเปียปากช่องหมักใส่ถังพลาสติกที่จัดซื้อจากงบประมาณโครงการไทยนิยม ยังยืน เพื่อเตรียมไว้เป็นอาหารสำรองสำหรับเลี้ยงสัตว์

หญ้าหมักในรอบการผลิตรอบที่ 3 ในปี 2562 ถูกนำออกมาใช้ในการสัตว์ในภาวะที่เกิดฝนแล้วจากในทิ้งช่วง  มามากกว่า 1 เดือน ทำให้หญ้าสดเริ่มลดน้อยลง หญ้าหมักจึงเป็นอาหารสำรองอีกหนึ่งชนิดที่ศูนย์ฯ เลือกใช้