ประกาศ กปน.: 22 พ.ย. 66 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนสามเสน และถนนสุขสวัสดิ์

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน ในคืนวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแยกเทเวศร์
  • ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา          

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 70 ซอย 25 ในคืนวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสุขสวัสดิ์ 70 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 25
  • ถนนสุขสวัสดิ์ 70 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 22
  • ถนนสุขสวัสดิ์ 74 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 3 ถึงถนนทางหลวงพิเศษกาญจนาภิเษก (ด้านใต้)
  • ถนนสุขสวัสดิ์ 74 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 6 ถึงถนนทางหลวงพิเศษกาญจนาภิเษก (ด้านใต้)

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android