🚨 มาแล้วพี่น้องเห้อ!! กรมชลประทาน เร่งสูบน้ำช่วยชาวใต้…ผ่านพ้นวิกฤตน้ำหลาก

“เพราะประชาชนคือครอบครัวของเรา” กรมชลประทาน เดินเครื่องเต็มกำลัง เร่งระบายน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำหลาก จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากเข้าไปติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือไว้แล้วก่อนหน้านี้ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ

จังหวัดชุมพร
บริเวณท่าสูบน้ำหมู่ที่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง
บริเวณท่าสูบน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง
บริเวณ ท่าสูบน้ำถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริเวณท่าสูบน้ำบ้านหัวถนน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
บริเวณท่าสูบทุ่งท่าลาด(คลองทุ่งปรัง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง
บริเวณท่าสูบทุ่งท่าลาด (หลังหอประชุมเมือง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง
บริเวณหน้าโรงแรมนิราคนธ์ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง
บริเวณ ประตูระบายน้ำ (ปตร.) ปากตรง หมู่ที่ 6 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง

จังหวัดพัทลุง
บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านนอก ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
บริเวณหมู่ที่ 15 บ้านควนกุฏิ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง

จังหวัดสงขลา
บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด
บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
บริเวณซอย 40 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา
บริเวณท่าสูบน้ำประตูระบายน้ำบ้านโคกทอง ตำบลระโนด อำเภอระโนด
บริเวณ ท่าสูบน้ำประตูระบายน้ำระวะ หมู่ที่ 4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
บริเวณ ท่าสูบน้ำบ้านคลองโรงใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์
บริเวณ ท่าสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองโหน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
บริเวณ ท่าสูบน้ำบ้านปลักธง หมู่ที่ 7 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คาดการณ์ว่าจะยังมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ เอ่อล้นตลิ่ง กรมชลประทาน ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพิ่มเติมในจุดเสี่ยง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา