สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง “เลือก 7 เบอร์ที่ชอบ เขียน 7 เบอร์ที่ใช่”

📣✴️ สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

“เลือก 7 เบอร์ที่ชอบ เขียน 7 เบอร์ที่ใช่”

ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ จุดเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ 📣✴️